Show case

Contact us

 • XIANGMING LIGHT LIMITED
  Add: No-1 Longxin Road, Longkou Village, Huashan Town, Huadu District, Guangzhou,China
  Tel:  +86-20-37701875
  Fax: +86-20-28607102
  web: www.movinghead.net/
  E-mail: info@xmlite.net


Show caseLocation:Home > Show case

XMLITE Hotbeam moving head used in CCTV again
Time: 2016-07-27 14:21:10XMLITE Hotbeam moving head used in CCTV again

Here are the photos from CCTV shows.